1177 se mammografi

Mammografi – 1177

På 1177.se får du råd om hälsa och information om sjukdomar och vilka mottagningar du kan kontakta. Logga in för att läsa din journal och göra dina vårdärenden.

Mammografi innebär att brösten röntgas med en speciell teknik. Det är en av flera undersökningar som görs om du har besvär i brösten. Mammografi används också för att hitta bröstcancer tidigt vid de regelbundna undersökningar du kallas till om du är 40-74 år.

Mammografi – undersökning av brösten – 1177

På 1177.se får du råd om hälsa och information om sjukdomar och vilka mottagningar du kan kontakta. Logga in för att läsa din journal och göra dina vårdärenden.

Mammografi är en undersökning av brösten. Undersökningen kan visa om du har sjukdomen bröstcancer eller har risk att få den. Med mammografi kan bröstcancer upptäckas tidigt, och behandlas. Mammografi kostar ingenting.

Screening för tidig upptäckt av bröstcancer med mammografi

På 1177.se får du råd om hälsa och information om sjukdomar och vilka mottagningar du kan kontakta. Logga in för att läsa din journal och göra dina vårdärenden.

Du har fått en kallelse till mammografi – andra språk – 1177

På 1177.se får du råd om hälsa och information om sjukdomar och vilka mottagningar du kan kontakta. Logga in för att läsa din journal och göra dina vårdärenden.

Mammografi Sundsvall – 1177

På 1177.se får du råd om hälsa och information om sjukdomar och vilka mottagningar du kan kontakta. Logga in för att läsa din journal och göra dina vårdärenden.

Unilabs Mammografi Malmö – 1177

På 1177.se får du råd om hälsa och information om sjukdomar och vilka mottagningar du kan kontakta. Logga in för att läsa din journal och göra dina vårdärenden.

Mammografi Halmstad, Halmstad – 1177

Mammografi innebär en röntgenundersökning av brösten. Undersökningen sker antingen som en regelbunden hälsokontroll (screening) eller som en utredning vid …

Mammografi Umeå – 1177

Hos oss genomförs både hälsokontroller (mammografiscreening) av kvinnor mellan 40 och 74 år och mammografiundersökningar via remiss. Hälsokontroll. Alla kvinnor …

Mammografi, Östersund – 1177

Just nu är den mobila mammografienheten, den rosa vagnen, placerad vid … På 1177.se får du råd om hälsa och information om sjukdomar och vilka …

Mammografi – Bröstcentrum, Södersjukhuset AB – 1177

Mammografi innebär en röntgenundersökning av brösten. Vi har två mottagningar. En mottagning för mammografihälsokontroll, (mammografiscreening) där vi skickar …

Keywords: 1177 se mammografi